يادگيري الکترونيک

 

يادگيري الكترونيكي

در زمان حاضر، با كاربرد فناوري اطلاعات امكان يادگيري الكترونيكي فراهم ساخته شده است

يادگيري الكترونيكي با توانش بالا براي آموزش كارآمد و موثر قادر است كه دانش مورد نياز را در هر محل و در سريعترين زمان ارائه نمايد.

يادگيري الكترونيكي ابزار جديدي است براي انتقال دانش روز كه مي تواند انواع تخصص و مهارت در رشته هاي متفاوت را در اختيار دانش پژوهان قرار دهد.

نقش مترجم پارس در يادگيري الكترونيكي، فراهم نمودن ترجمه انگليسي به فارسي مطالب علمي موجود در اينترنت است كه مي تواند براي شروع خودآموزي در يادگيري الكترونيكي موفق مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد.

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز