مترجم پارس، نسخه هفت تخصصی، روایت 2.71


ضمن تشکر از خرید شما، تقاضا دارد تا در تکمیل فرم زیر نهایت دقت را به عمل آورید.
پس از پایان فرآیند خرید، کد سریال نصب نرم افزار به آدرس ایمیل شما و به صورت پیامک به شماره موبایل شما ارسال خواهد گردید.
دقت کنید تا پایان عملیات فروش از مرورگر خود خارج نشوید یا صفحه مرورگر خود را نبندید.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل :
شماره موبایل :
کوپن تخفیف :
قیمت :
مبلغ قابل پرداخت :